100 most popular places, select specific categories to see all places
No places and events in selected categories
Malbork

Malbork

Category: Towns

Ślady osadnictwa w miejscu dzisiejszego Malborka datowane są na młodszą epokę kamienia, w pobliżu natrafiano także na relikty rzymskie. W XI...

View details

go back to: Region map